aanpak

Onze aanpak is zorgvuldig, slagvaardig en persoonlijk. Als opdrachtgever gaat u rechtstreeks in gesprek met de ontwerper en zo brengen we uw vraag duidelijk in beeld. Aan de hand daarvan ontvangt u een vrijblijvende offerte. Als u besluit om ons in te schakelen, gaan we aan de slag met ontwerp en presentatie. Na uw goedkeuring van het ontwerp volgt uitwerking met meestal enkele tussentijdse proeven. Als u dat wilt, kunnen we u ook werk uit handen nemen waar het gaat om projectmanagement, planning, budgetbewaking en drukwerkproductie.